Wagi ocen

WAGI OCEN NA INFORMATYCE
nie liczona do średniej
praca domowa
przygotowanie do lekcji
praca na lekcji
redagowanie szkolnej strony www 2
aktywność
praca samodzielna
poprawa sprawdzianu 4
udział w konkursach 4
kartkówka 5
zadanie dodatkowe – wykraczające 6
projekt edukacyjny
sprawdzian
wyróżnienia w konkursach 10