Menu Zamknij
WAGI OCEN NA INFORMATYCE
nie liczona do średniej 0
praca domowa
przygotowanie do lekcji
praca na lekcji
redagowanie szkolnej strony www 2
aktywność
praca samodzielna
poprawa sprawdzianu 8
udział w konkursach 4
kartkówka 5
zadanie dodatkowe – wykraczające 6
projekt edukacyjny
sprawdzian
sukces w konkursie kuratoryjnym 10 
sukces w ogólnopolskim/ wojewódzkim konkursie wieloetapowym 8
sukces w szkolnym/międzyszkolnym konkursie wieloetapowym 7
sukces w ogólnopolskim/wojewódzkim konkursie jednoetapowym 5
sukces w szkolnym/międzyszkolnym konkursie jednoetapowym 4