Menu Zamknij

Co to jest Mysz komputerowa?

Mysz komputerowa jest urządzeniem zewnętrznym służącym do komunikacji z komputerem. Jest to małe urządzenie popychane po podłożu, mające za zadanie kierować położeniem kursora (kursorem
nazywamy wskaźnik myszy – strzałkę, którą wskazujemy ikony)
na ekranie i wywoływaniem poleceń wskazywanych przez niego.

Mysz zawiera dwa przyciski – lewy i prawy.

  • Lewy (o ile nie zostało to ustawione inaczej) służy do wybierania polecenia lub podejmowania pewnej akcji.
    Podwójne kliknięcie lewym klawiszem uruchamia aplikację.
  • Prawy służy z kolei do wywoływania menu kontekstowego (pomocniczego), z którego może zostać wybrane polecenie lewym klawiszem.

Na początku użytkowania myszy można napotkać problemy z koordynacją ruchu ręki z przesuwaniem się kursora, ale w miarę korzystania z „gryzonia” człowiek przyzwyczaja się i obsługa nie sprawia mu żadnych problemów.

Uchwyt myszki

To, w jaki sposób lubimy trzymać myszkę, to nasza indywidualna sprawa.

Tak naprawdę istnieją trzy sposoby uchwytu myszki.

  • pełną dłonią,
  • palcami z oparciem na myszce części dłoni,
  • wyłącznie palcami.