Menu Zamknij

autor strony
Krzysztof Dzierbicki

Aktualne miejsce pracy: – oświata

 • – nauczyciel informatyki i TI
 • – nauczyciel zajęć komputerowych
 • – nauczyciel zajęć technicznych
 • – fotograf

Staż pracy i stopień awansu zawodowego:

 • Nauczyciel od 5.09.1983 r.
 • Nauczyciel dyplomowany od 2005 r.

Wykształcenie:
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Ukończone studia:

 • Uniwersytet Łódzki – studia podyplomowe,
  Akademia Technologii Sieciowych – 2020 r.
  – Specjalizacja: CCNA Routing & Switching
  (z wynikiem bardzo dobrym)
 • Politechnika Łódzka – studia podyplomowe,
  Grafika komputerowa i techniki multimedialne – 2017 r.
  (z wynikiem bardzo dobrym)
 • Politechnika Łódzka – studia podyplomowe,
  Zaawansowane Układy Mechatroniki – 2010 r.
  (z wynikiem dobrym)
 • Uniwersytet Łódzki – studia uzupełniające magisterskie,
  – Specjalność – Oświata dorosłych – 2004 r.
  (z wynikiem dobrym z plusem)
 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach – studia podyplomowe,
  Informatyka w szkole – 2002 r.
  (z wynikiem celującym)
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach – studia licencjackie,
  – Specjalność – Pedagogika zawodu – 2002 r.
  (z wynikiem bardzo dobrym)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Edukator w zakresie wykorzystania mediów w edukacji – 2018 r.
 • Edukator MAPPTIPE – 2012 r.
 • Administrator platformy zdalnego kształcenia – Moodle – 2011 r.
 • Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli – 2011 r.
 • Kurs kwalifikacyjny „Organizacja i Zarządzanie Oświatą” – 2008 r.
 • Egzaminator w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Technik informatyk – 2007 r.
 • Administrator szkolnej pracowni komputerów Apple – 2007 r.
 • Egzaminator egzaminu maturalnego z informatyki – 2006 r.
 • Administrator szkolnej sieci komputerowej z serwerem SBS 2003 – 2005 r.
 • Pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania przedmiotów mechanicznych – 1993 r.

Publikacje:

 • 2012 r.  portal edukacyjny edukator.pl – cykl materiałów edukacyjnych
 • 2006 r.„Komputer w zarządzaniu wiedzą” praca zbiorowa pod redakcją J. Moosa,„Wykorzystanie IT w procesie analizowania i ewaluacji procesu kształcenia w dobie egzaminów zewnętrznych”
 • 2005 r.„Technologie informacyjne w edukacji” praca zbiorowa pod redakcją J. Moosa,„Zastosowanie edukacji komputerowej na lekcji j. polskiego”- ”Zbiór baśni” – pomoc edukacyjna do nauki j. polskiego w klasie czwartej szkoły podstawowej
 • 2004 r.„Edukacja społeczeństwa informacyjnego”; praca zbiorowa pod redakcją J. Moosa,„Ośmiolatek też potrafi”- podręcznik „Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML-u dla najmłodszych”
 • 2003 r.„Informatyka w edukacji” – praca zbiorowa pod redakcją A. Koludo i J. Moosa, 2006 r.„PowerPoint w 10 krokach – podręcznik dla początkujących”
 • 2002 r.„Wybrane zagadnienia z Informatyki w Szkole” – zeszyty naukowe stowarzyszenia „KISS” pod red. J. Trawki,„Pomiar dydaktyczny umiejętności praktycznych uczniów”

Zainteresowania:

 • F o t o g r a f i k a,foto.dzierbicki.pl
 • Webmasterstwo,
 • Sieci komputerowe,
 • Pedagogika wychowania