Menu Zamknij

Zapraszam do udziału

w ogólnopolskim konkursie fotograficznym

uczniów klas 4-8

„Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny”

 

Podstawowym celem konkursu jest promowanie
piękna naszego kraju
oraz odkrywania niezwykłych zakątków
naszej Ojczyzny

Tematem fotografii powinny być:

  • niezwykłe krajobrazy,
  • zabytki
  • urokliwe miejsca

naszej Ojczyzny.

Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane,
ale wykonane w niestandardowych ujęciach,
prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory.

Każdy uczestnik może nadesłać do 3 fotografii

Każda fotografia powinna zawierać krótki opis (tytuł pracy, miejsce wykonania, itp.)

ZASADY SZCZEGÓŁOWE

  • Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.
  • Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej Ojczyzny.Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, które powinny być promowane z uwagi na swoje walory lub wartość. Dopuszcza się fotografie miejsc popularnych, ale wykonane w niestandardowych ujęciach, prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory.
  • Każdy uczestnik może nadesłać do 3 fotografii.
  • Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.; oraz korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). Nie będą akceptowane prace,z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej lub powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
  • Oryginalne fotografie należy zapisać w formacie plików JPEG, PNG lub TIF w rozdzielczości 300 dpi,
    maksymalna wielkość pliku 5MB.

Chęć udziału w konkursie należy potwierdzić dostarczając
do mnie do pracowni informatycznej 112B

podpisanej zgody i oświadczenia rodziców oraz zgłoszenia do konkursu.
Na wasze zgłoszenia wyłącznie osobiście, nie drogą mailową czekam do piątku 17 września

plik  zgłoszenia oraz zgoda rodziców do pobrania tutaj

Na Wasze prace wyłącznie w formie elektronicznej czekam do 24 września 2021 r.

prace przesyłajcie na adres e-mail: konkurs@sp184lodz.edu.pl 

w temacie maila wpisujecie swoje nazwisko i imię oraz klasę

nauczyciel informatyki – Krzysztof Dzierbicki