Menu Zamknij

Zapraszamy do udziału w konkursie
fotograficzno – geograficznym uczniów klas 7 i 8

„Geografia –proces, forma, obiekt”

 • Tematem konkursu jest przedstawienie zjawisk zachodzących w środowisku geograficznym, zarówno naturalnych, jak i uwarunkowanych działalnością człowieka.
 • Zjawiska te mogą mieć charakter uchwyconych na fotografii procesów, form lub obiektów.
 • W konkursie przewidziane są dwie kategorie tematyczne:
 1. procesy i formy naturalne (symbol kategorii –N)
 2. obiekty antropogeniczne (symbol kategorii –A)
 • Każdy Uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie 5 fotografii łącznie w obydwu kategoriach.
 • Dopuszczalna jest cyfrowa obróbka zdjęcia z wyjątkiem tworzenia kolaży fotograficznych (łączenia elementów fotografii pochodzących z różnych plików).
 • Pliki należy nazwać zgodnie z następującym wzorem: kategoria, nazwisko i imię autora, numer zdjęcia, np. N_Kowalski_Jan_2
 • Pliki opisane w inny sposób nie będą dopuszczone do konkursu.

Organizacja konkursu na etapie szkolnym:

 • Uczniowie chętni do udziału w konkursie zgłaszają chęć udziału koordynatorom.
 • Do dnia 30 października oddają koordynatorom podpisane zgody rodziców na udział w konkursie.
  pobierz zgodę
 • Do 30 listopada konsultują z p. Pauliną Kowalewską zakres i tematykę zdjęć.
 • Do 23 grudnia pod kierunkiem p. Krzysztofa Dzierbickiego dokonują obróbki graficznej zdjęć
 • Do konkursu zostaną zgłoszone tylko te prace, które będą wypracowane wspólnie z koordynatorami konkursu w szkole.
 • Prace konkursowe w formie plików JPG o wymiarze minimum 2000 pikseli (dłuższy bok) będą przesyłali koordynatorzy wspólnie z uczniem. Pliki w innych formatach nie będą dopuszczone do konkursu. Wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 25 MB.
  Pliki muszą mieć zachowane w exif oryginalne dane (w tym datę wykonania zdjęcia).
 • Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które zostały wykonane wbrew zasadom etycznym. Fotografie, na których będą naniesione dodatkowe znaki, np. daty, nazwisko autora nie będą dopuszczone do konkursu

Organizatorem konkursu jest Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

Koordynatorami konkursu w szkole są:

 • Paulina Kowalewska – geografia
 • p. Krzysztof Dzierbicki – informatyka, fotograf

regulamin konkursu