Menu Zamknij

„A było to w kniei…” (17)

Konkurs fotograficzny Przyroda w mieście

 

Celem konkursu jest ukazanie piękna przyrody ożywionej i nieożywionej w mieście.

 Regulamin konkursu:

 1. Konkurs organizowany jest przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi i Zarząd Główny ZNP Zarząd Oddziału ZNP Łódź-Śródmieście.
 2. Konkurs jest otwarty dla fotografujących uczniów (szkół podstawowych i ponadpodstawowych), mieszkających i uczących się na terenie Łodzi.
 3. Interpretacja tematu zależy od uczestnika.
 4. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace. Każdy Autor może przesłać jeden zestaw prac – do 3 zdjęć. Zestaw traktowany jest jako jedna praca.
 5. Format zdjęć – odbitki czarno-białe lub barwne w formacie od 20 x 30cm do 30 x 40cm (krótszy bok min. 20, dłuższy max. 40cm).

Prace należy przesyłać w płaskich, sztywnych opakowaniach. Na odwrocie zdjęcia powinno znajdować się godło* autora oraz podstawowe informacje o zdjęciu – tytuł oraz miejsce wykonania. Do prac powinna być dołączona zaklejona koperta z tym samym godłem, wewnątrz której na kartce należy podać imię i nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail autora lub opiekuna, nazwę i adres szkoły.

 1. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.
 2. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury. Decyzje jury są ostateczne.
 1. Jury przyzna następujące nagrody:
  • Grand Prix – nagroda za najlepsze zdjęcie w konkursie;
  • Dwa Wyróżnienia

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustanowienia dodatkowych nagród ufundowanych przez osoby i instytucje wspierające idee konkursu.

 • Terminy:
 • Nadsyłania prac – do 4 grudnia 2020 r.
 • Obrady jury, ogłoszenie wyników – do 9 grudnia 2020 r.

Wręczenie nagród rzeczowych nastąpi w terminie, o którym laureaci zostaną powiadomieni.

 1. Adres nadsyłania lub dostarczenia prac:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, ul. Wólczańska 202, 90-531 Łódź (z dopiskiem konkurs „A było to w kniei…”).

 1. Prace nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane do wystawy będą eksponowane na wystawie pokonkursowej. Biblioteka nie odsyła nadesłanych prac ich autorom.
 2. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie razem z pracą, zgody na udział dziecka w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych.
 4. Wszelkich informacji udziela komisarz konkursu:

Tomasz Szymański (Wydział Informacji i Wspierania Placówek Oświatowych PBW w Łodzi)
tel. 0-42 636-12-50, informacja@pbw.lodz.pl

 *Godło – hasło, znak, symbol, logo (np. kwadrat, koło, trójkąt, etc.) identyfikujące wykonawcę pracy