Menu Zamknij

(termin do dnia 23 listopada 2018 r.)

Zapraszam wszystkich moich uczniów
do udziału w konkursie fotograficznym

„Krajobrazy Polski”

  • Celem konkursu jest ukazanie piękna polskich krajobrazów w różnych porach roku.
  • Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace.
  • Format zdjęć – odbitki czarno-białe lub barwne w formacie od 20 x 30cm do 30 x 40cm
  • Prace należy przesyłać w płaskich, sztywnych opakowaniach. Na odwrocie zdjęcia powinno znajdować się godło* autora oraz podstawowe informacje o zdjęciu – tytuł oraz miejsce wykonania. Do prac powinna być dołączona zaklejona koperta z tym samym godłem, wewnątrz której na kartce należy podać imię, nazwisko, adres, ew. e-mail autora, nazwę i adres szkoły.
  • Chętnych do udziału w konkursie zapraszam do mnie na konsultacje
    związane z warunkami uczestnictwa w konkursie oraz po zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie
  • Na Wasze prace czekam do 23. 11. 2018 r.

Krzysztof Dzierbicki

*Godło – hasło, znak, symbol, logo (np. kwadrat, koło, trójkąt, etc.) identyfikujące wykonawcę pracy.