Menu Zamknij

(termin do dnia 30 maja 2018 r.)


„ŁÓDŹ W OBIEKTYWIE – 2018”
V KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Kulturalne wydarzenia Łodzi”

Zapraszam do udziału w konkursie Uczniów klas I – III i klas IV – VII naszej szkoły

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 101 w Łodzi.

Temat pracy konkursowej

Kulturalne wydarzenia Łodzi

Struktura i przebieg konkursu

  • Każdy z uczniów może wykonać i przekazać 1 zdjęcie barwne lub czarno-białe.
  • Do zdjęcia należy dołączyć kartę zgłoszenia.
  • Uczeń wywołuje fotografię w formacie 21x30.

Terminarz konkursu

Termin dostarczenia prac wraz załączoną kartą zgłoszenia – do 30.05.2018r.
(osobiście n-la informatyki pana Krzysztof Dzierbickiego)

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas wernisażu – we wrześniu 2018r.

Organizatorzy przewidują dla zwycięzców atrakcyjne nagrody!

Koordynatorem konkursu w naszej szkole jest n-l informatyki pan Krzysztof Dzierbicki

pobierz