Menu Zamknij

Zapraszam do udziału
w wojewódzkim konkursie fotograficznym

„Portret pędzlem niemalowany”

uczniów klas 4-8


TEMATYKA

Tematem fotografii mogą być:

 • LUDZIE (dzieci, dorośli, osoby starsze)
 • ZWIERZĘTA (wszystkie gatunki).

Niezależnie od podjętego tematu fotograf winien wykazać się:
 wrażliwością artystyczną, ciekawym ujęciem, ujawnić swoją wyjątkowość, magiczność fotografowanej postaci

SZCZEGÓŁY REGULAMINU:

 • Jeden uczeń może przesłać materiały zdjęciowe
  (max. 2 szt.) w formacie A4 wyłącznie na papierze fotograficznym gładkim, matowym lub błyszczącym,
 • Każde zdjęcie musi mieć
  tytuł zamieszczony na odwrocie fotografii,
 • Zdjęcia powinny być
  zabezpieczone przed zniszczeniem (koperta, koszulka foliowa),
 • Autor portretu dziecka, osoby dorosłej lub starszej, musi posiadać zgodę osoby fotografowanej lub jej opiekuna na upublicznienie i przetwarzanie jej wizerunku na potrzeby konkursu.
  Zgodę tę należy dołączyć do dokumentacji
  (może być zamiennie oświadczenie autora o posiadaniu takiej zgody),
 • Zapakowane zdjęcia powinny mieć tytuł i być opatrzone hasłem,
  zaś w dodatkowej zamkniętej kopercie należy umieścić dane osobowe autora zdjęć
  (imię i nazwisko, wiek – klasa, szkoła, dane nauczyciela ucznia),

OCENIE PODLEGA:

 • Ujęcie tematu (trafność i pomysłowość, tło, wyjątkowość obiektu),
 • Wartość artystyczna zdjęcia (światło, kompozycja obrazu),
 • Ogólne wrażenie,

TERMINARZ:

 • Zgłaszanie chęci udziału w konkursie
  chętnych do udziału w konkursie proszę o przesyłanie informacji wyłącznie na adres mailowy
  konkurs@sp184lodz.edu.pl
  wystarczy w temacie maila wpisać swoje imię i nazwisko oraz klasę
  a w treści udział w konkursie fotograficznym „Portret pędzlem niemalowany”
 • TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ
  4 marca 2022
  r.
  brak przesłanego zgłoszenia wyklucza udział w konkursie
 • Nauczyciel zgłasza szkołę do udziału w konkursie – 7 marca 2022 r.
 • TERMIN PRZEKAZANIA ZDJĘĆ DO NAUCZYCIELA
  25 marca 2022 r

Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć nagrodzone będą trzy obrazy, które uzyskają najwyższą ocenę.
Istnieje możliwość przyznania nagród specjalnych.

Zainteresowanych Uczniów
ZAPRASZAM
do Udziału w Konkursie

nauczyciel informatyki – Krzysztof Dzierbicki