Menu Zamknij

O G Ó L N O Ł Ó D Z K I K O N K U R S

„Jak być szczęśliwym w rodzinie?”

zapraszam do udziału w ogólnołódzkim konkursie informatycznym

Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  • kategoria I – kl. I – III
  • kategoria II – kl. IV – VI
  • kategoria III – kl. VII – VIII

————————————————————————

kategoria wiekowa I, II

PRACA MULTIMEDIALNA

Prezentacja multimedialna w programie PowerPoint
(liczba slajdów 20 – 25)

Tradycje w Mojej Rodzinie


kategoria wiekowa III

Film w programie Windows Movie Maker

(czas trwania filmu max 2,30 min.)

Jak kultywujemy Tradycje w Naszej Rodzinie?


Chętnych do udziału w konkursie zapraszam po zgłoszenie

na Wasze prace czekam do 4 grudnia 2019 r.
Krzysztof Dzierbicki