Menu Zamknij

KONKURS MULTIMEDIALNY

 1. CELE I ZADANIA KONKURSU
 2. W związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki, przybliżenie życia i bogatej twórczość wybitnego kompozytora.
 3. Włączenie się w obchody jubileuszu 100-lecia województwa łódzkiego.
 4. Rozwijanie kompetencji informatycznych uczestników poprzez stworzenie klipu multimedialnego.
 5. ADRESACI KONKURSU
 6. Uczniowie klas V-VIII
 • ZASADY UCZESTNICTWA
  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oddanie wykonanego samodzielnie pliku multimedialnego.
  2. Klip powinien reklamować szeroko pojęte walory (zabytki, krajobrazy, folklor, miasta…) województwa łódzkiego z wykorzystaniem dowolnego utworu Stanisława Moniuszki, pobranego z zasobów Internetu, bądź wykonanego samodzielnie.
  3. Autorem wykorzystanych zdjęć, filmów, musi być osoba zgłaszająca się do konkursu.
  4. Uczestnik może przesłać na konkurs jeden klip multimedialny.
  5. Prace muszą mieć charakter indywidualny, w konkursie nie mogą brać udziału zespoły.
 1. WYMOGI TECHNICZNE
 2. Klip powinien być w formacie MP4.
 3. Długość klipu nie może przekraczać 30 sekund.
 4. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu urządzenia multimedialnego np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera oraz aplikacji internetowych (np. TikTok).
 5. Do każdej pracy należy dołączyć imię, nazwisko autora, tytuł klipu oraz źródło zaczerpnięcia muzyki Stanisława Moniuszki.
 6. Do pracy należy dołączyć (w przypadku uczestników niepełnoletnich) zgodę rodziców/opiekunów na udział w konkursie.
 7. TERMIN I UWAGI KOŃCOWE
 8. Prace konkursowe wraz ze zgodą rodziców należy dostarczyć na nośniku danych (plik klipu w formacie MP4 oraz plik tekstowy zawierający informacje z pkt IV/4 . nazwy plików – nazwisko ucznia) najpóźniej do 18 kwietnia 2019r. do nauczyciela informatyki Krzysztofa Dzierbickiego