Menu Zamknij

Włączając się w obchody
„Dnia Bezpiecznego Internetu”

 

W roku szkolnym 2017/2018 realizowany jest projekt edukacyjny
w ramach Zajęć Komputerowych i Informatyki

„Bądź bezpieczny w Internecie”

projekt skierowany jest do uczniów klas
4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c,

Obejmuje omówienie treści z zakresu bezpieczeństwa w internecie
z wykorzystaniem narzędzi komputerowych

Zadaniem uczniów jest zaprezentowanie tematu projektu wykorzystując do tego celu poznane programy komputerowe:

  • klasa 4 – wykonać plakat w programie PaintNet – hasło promujące bezpieczeństwo w Internecie
  • klasy 5 – wykonać komiks nt: zagrożeń w Internecie
  • klasy 6 – wykonać prezentację multimedialną w programie PREZI, PowerPoint, Keynote, prezentacje Google inne.
  • Uczniowie klas VII przedstawiają temat konkursu w postaci animacji komputerowej w aplikacji Scratch 2  i udostępniają na stronie mit.edu

termin zakończenia projektu – 23 lutego 2018 r.