Menu Zamknij

kategoria

  • Prezentacja multimedialna

Praca ma
przedstawiać wybrany, wymarzony zawód i charakterystykę wykonywanych czynności.

Dopuszcza się zespołowe przygotowanie prac, maksymalnie
dwie osoby.


Wymogi pracy konkursowej

  • Prezentacja multimedialna – wykonana w formacie Power Point lub innych programach multimedialnych, zawierać powinna maksymalnie 30 slajdów

Każda z prac konkursowych
musi być opatrzona tytułem, danymi personalnymi uczestnika/ów oraz adresem
szkoły. Proszę również podać imię i nazwisko nauczyciela, który był opiekunem
autora pracy konkursowej.


Termin oddawania
prac 1 kwietnia 2019 r.