Menu Zamknij

Klawiatura komputerowa – to jedno z urządzeń wejściowych komputera. Uporządkowany zestaw klawiszy służy do wprowadzania danych (do komunikacji z komputerem).

Na klawiaturze komputerowej każde naciśnięcie lub puszczenie klawisza powoduje wysłanie sygnału do komputera.

W zależności od spełnianej funkcji klawiatura zawiera różnego rodzaju klawisze – alfabetyczne, cyfrowe, znaków specjalnych, funkcji specjalnych.

Klawisze Specjalne

  • BACKSPACE (BkSp czasami oznaczony tylko strzałką), służy do usuwania liter znajdujących się po lewej stronie kursora tekstowego
  • Delete – powoduje usunięcie znaku znajdującego się tuż za kursorem
  • ENTER – podczas pisania wciśnięcie przycisku ENTER powoduje przejście do kolejnego wiersza i rozpoczęcie nowego akapitu w tekście. Można go także używać do potwierdzania wyborów w oknach dialogowych.
  • Shift – za pomocą tego klawisza otrzymujemy duże litery. Wciśnięcie klawisza SHIFT w kombinacji z klawiszem, na którym znajdują się dwa znaki, powoduje wpisanie górnego z nich.
  • TAB – klawisz tabulacji tworzy wcięcia w akapicie dokumentu tekstowego, umożliwia przenoszenie kursora w oknach dialogowych i tabelkach.
  • Caps Lock – przycisk ten powoduje przestawienie klawiszy klawiatury na duże litery.
  • Ctrl Alt – klawiszy tych używa się zawsze w kombinacji z innymi, w celu uruchomienia dodatkowych funkcji dostępnych w programie.
  • SPACJA – najdłuższy klawisz na klawiaturze – służy do wprowadzania odstępu, znak taki przez komputer jest traktowany jak każdy inny znak, tyle tylko, że nie jest widoczny. Dlatego należy zwracać uwagę, aby nie wpisywać niepotrzebnie Spacji.
  • Klawisz Esc – wciśnięcie tego klawisza zazwyczaj powoduje zaniechanie wykonania pewnej operacji lub cofnięcie się w działaniach o jedno polecenie.
  • Klawiatura numeryczna – działa w zależności od tego, czy świeci się dioda Num Lock. Diodę zaświeca się i gasi za pomocą klawisza Num Lock, który jest umieszczony w lewym górnym rogu klawiatury numerycznej.