Menu Zamknij

Aby komputer mógł pracować, musi być wyposażony nie tylko w takie elementy jak:

  • myszka (C),
  • klawiatura (D),
  • jednostka centralna (A),
  • monitor (B),
  • ale również, co jest bardzo ważne, w System Operacyjny.

System operacyjny to zbiór programów sterujących pracą komputera.

Po uruchomieniu komputera użytkownik widzi tak zwany Pulpit – jest to obszar roboczy na ekranie monitora.
Ten pulpit to jakby blat biurka, przy którym pracujemy, możemy tam kłaść nasze zeszyty i kartki z notatkami.